ร่วมงานกับไทยประกันภัย

ไทยประกันภัยมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าทำงานใน ตำแหน่งต่างๆ สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังขับเคลื่อนของ องค์กรและเติมโตไปด้วยกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)

34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411-413 E-mail : HR@thaiins.com

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

2 ตำแหน่งงาน
1
อัตรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรง
 2. เพิ่มยอดขายงานต่ออายุ และขยายงานใหม่ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 3. การเข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่ และการให้บริการลูกค้าได้ตามมาตราฐานขององค์กร เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี
 3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจประกันภัย อย่างน้อย 4 ปี
 5. มี Service mind มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 6. สามารถควบคุมอารมณ์ ภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 7. มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี , มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 8. หากมีประสบการณ์การตลาดในบริษัทประกันภัยมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1
อัตรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้

ลักษณะงาน

 1. จัดทำงบประกันวินาศภัย XML (New Report OIC 2563)
 2. จัดงบประกันวินาศภัย RBC (New Report OIC 2563)
 3. จัดทำรายงานพิเศษที่ทางคปภ.ร้องขอ
 4. Support Audit ในการออกงบการเงิน
 5. งบ Consolidate

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง
 2. วุฒิปริญญาตรี
 3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4. มีความละเอียด รอบคอบ
 5. มี license CPA หรือผ่านการเป็น audit หรือผ่านการ ปิดงบการเงิน (งบตลาด)