ประกันภัยรถยนต์ พรบ.

ต่อไว ! ผ่านออนไลน์ได้ทันที คุ้มครองเต็มที่ถึง 504,000 บาท

เราให้ความคุ้มครองสูงกว่าประกันอื่นในตลาด พร้อมเบี้ยประกัน ที่ถูกกว่า ให้คุณมั่นใจ เมื่อซื้อประกันไทยประกันภัย คุ้มค่าถูกใจ แน่นอน

เบี้ยประกันเริ่มต้น 645.21.- ต่อปี
ประกันภัยรถยนต์ พรบ.
เบี้ยประกันเริ่มต้น 645.21.- ต่อปี

รายละเอียดความคุ้มครอง

รถเก๋ง / กระบะ
4 ประตู
รถปิคอัพ
2 ประตู
รถตู้

การชดเชยเบื้องต้นไม่ต้องพิสูจน์ถูก/ผิด

 
ค่ารักษาพยาบาล
30,000
กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง
35,000
กะโหลกศีรษะเทียม
35,000

การชดเชยเต็มที่เมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก

 
ค่ารักษาพยาบาล
80,000
กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง
500,000
สูญเสียอวัยวะมากกว่า 1 ข้าง
200,000
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิต
จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิต
จากการเจ็บป่วยระยะเวลา 180 วันแรก)
250,000
สูญเสียอวัยวะมากกว่า 2 ข้าง
500,000
ค่าชดเชย (ต่อวัน ไม่เกิน 20 วัน)
200 / day (max 4,000 / accident)
ทุพพลภาพถาวร
300,000
   
เบี้ยรวมภาษีและอากรแสตมป์ 645.21 967.28 1,182.35
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 1. ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย(ต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า)
  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) ไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110)
  2. รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์ (รถปิคอัพ) ไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320)
  3. รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท
 2. มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ตามแผนประกันภัย
 3. ไม่รับประกันภัย รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า และ รถตู้โดยสารทุกประเภท
 4. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 5. รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 25 ปี
 6. ซ่อมอู่ประกันภัย

หมายเหตุ

 1. เอกสารชุดนี้มิใช่สัญญาประกันภัย รายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครอง สิทธิประโยชน์อื่น ๆ และรวมถึงอัตราเบี้ยประกันภัยได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ