ประกันสุขภาพ Health Top Up

คุ้มกว่าที่มี.. ดีกว่าที่เคย แบบไม่จำกัดวงเงิน เพิ่มทุกความคุ้มครอง จากสวัสดิการที่มี

ประกันสุขภาพ มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน ทางการเงิน ด้วยความคุ้มครองของการประกันสุขภาพ ที่ครอบคลุม ตลอด 24 ชั่วโมง

เบี้ยประกันเริ่มต้น 4,544.- ต่อปี
ประกันสุขภาพ Health Top Up จาก TIC ไทยประกันภัย
ประกันสุขภาพ Health Top Up
เบี้ยประกันเริ่มต้น 4,544.- ต่อปี
ประกันสุขภาพรายปี คุ้มครองเหมาจ่าย

วงเงินเหมาจ่าย

สูงสุด 700,000 บาท
ประกันสุขภาพรายปี คุ้มครองหนี้ตามกฏหมาย

มีเงินใช้หนี้

ตามกฏหมาย
ประกันสุขภาพรายปี คุ้มครองคลอบคลุมทุกวัย

คุ้มครองครอบคลุม

ตามช่วงอายุ

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

1. ผลประโยชน์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
       
         
- จากอุบัติเหตุทั่วไป
150,000 300,000 600,000 700,000
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
150,000 300,000 600,000 700,000
- จากการขับขี่หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์
75,000 150,000 300,000 350,000

2. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

       
         
คุ้มครองสูงสุดต่อปี
150,000 300,000 600,000 700,000
คุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด ครั้งหนึ่ง
15,000 30,000 60,000 70,000
- ความรับผิดส่วนแรกต่อการเข้าพักรักษาตัว ต่อครั้ง
4,000 8,000 15,000 15,000
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
       
 
 • - ค่าห้องผู้ป่วยปกติ สูงสุดต่อวัน
1,000 1,000 1,500 1,500
 
 • - ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU/CCU)
  สูงสุดต่อวัน
2,000 2,000 3,000 3,000
 
(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อครั้ง)
     
2.2 ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการ ผ่าตัด
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.3 ค่าธรรมเนียมเยี่ยมไข้ และค่าปรึกษาแพทย์สูงสุด ต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อครั้ง)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
2.4 ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ภายในเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากการ เกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้น ภายใน 15 วัน
(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง

3. เงินชดเชยหนี้ค้างชำระตามกฎหมาย กรณี
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสาร
รถจักรยานยนต์

15,000

30,000

60,000

70,000

เบี้ยเริ่มต้น รวมภาษีอากร 4,544 7,340 8,424 9,275
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 6 - 60 ปีบริบูรณ์ (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 70 ปี บริบูรณ์)โดยผู้เอาประกันภัยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา/ มารดา) อย่างน้อย 1 คน และจะต้องซื้อแผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่ำกว่าหรือ เทียบเท่ากับบิดา/มารดา
 2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรค ประจำตัว
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตาม เงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 5. ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผล บังคับครั้งแรก
 6. ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่ กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อน วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 2. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่ กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 3. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่ว ทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

 

 

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ