เสียงยืนยันจากหนึ่งในลูกค้า..ที่ทำประกันไวรัสโคโรนา 24/7

ข่าวสารไทยประกันภัย : 25 มิถุนายน 2563

“TIC ไทยประกันภัย” ได้ดำเนินการอนุมัติจ่ายสินไหมตามวงเงินประกันแล้วจำนวน 2 ราย เป็นยอดเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน และ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยทางลูกค้ารายหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจที่มีต่อ TIC ไทยประกันภัยมาว่า...

“นาทีที่รู้ว่าติดเชื้อโควิด-19 ก็ตกใจ เพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเรา ไปทำงานไม่ได้ แต่ดีใจมากค่ะที่ไทยประกันภัยจ่ายให้จริง เงินตรงนี้ก็มา Support เราไว้พอดี”

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาเป็นอันดับแรก และเข้าใจลูกค้าทุกรายที่ประสบกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเมื่อมีลูกค้ามาติดต่อเคลมประกันไวรัสโคโรนา 24/7 จึงได้เน้นย้ำกับพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเสมอว่า “เราต้องเร่งดำเนินการพิจารณาเพื่อมอบสินไหมให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของเขา เพราะเขาลำบากมา เราต้องรีบช่วยเหลือดูแลในส่วนที่เราช่วยได้ทันที”

TIC ไทยประกันภัย ขอขอบคุณสำหรับทุกความไว้วางใจ เรารู้สึกยินดีและพร้อมอยู่เคียงข้างคุณ ในวันที่คุณ...ต้องการเรา