ภาพบรรยากาศงาน พี่ช้างวิ่งด้วยใจ..ให้ศรีธัญญา

กิจกรรมเพื่อสังคม : 10 มิถุนายน 2563

"พี่ช้างวิ่งด้วยใจ..ให้ศรีธัญญา"

ขอขอบคุณหัวใจนักวิ่งทุกดวงที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ให้ลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ พร้อมเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ที่ได้มอบให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
#พี่ช้างวิ่งด้วยใจให้ศรีธัญญา