กิจกรรม “เรียนรู้สู่การเติบโต” ครั้งที่ 2

กิจกรรมเพื่อสังคม : 24 มิถุนายน 2563

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2562