รถกี่ปีต้องตรวจสภาพ ค่าตรวจเท่าไร ข้อมูลครบจบในที่เดียว!

พี่ช้างเชื่อว่า หลาย ๆ คงคุ้นเคยกันดีกับการตรวจสภาพรถยนต์ของตัวเอง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งการตรวจสภาพรถนอกจากตรวจสอบเช็กระยะ และตรวจเช็กด้วยตัวเราเองแล้ว ยังมีการตรวจเช็กสภาพรถยนต์อีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าสำคัญมาก ๆ นั่นก็คือ การตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี

แต่ก็คงมีหลายคนสงสัยอีกเช่นกัน ว่ารถกี่ปีต้องตรวจสภาพ การตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปี นับอย่างไร ค่าตรวจสภาพรถเท่าไหร่ คำถามมากมายเต็มหัวเลยใช่ไหมล่ะ วันนี้พี่ช้างจะพาไปไขข้อข้องใจเหล่านี้เอง

 

รถอายุกี่ปีต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี

ตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปี นับอย่างไร ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ได้มีบัญญัติว่า รถที่มีอายุการใช้งานครบ  7 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ถึงวันสิ้นสุดอายุภาษีประจำปี (วันครบกำหนดเสียภาษีประจำปี) ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย เช่น หากรถยนต์ส่วนบุคคลของเพื่อน ๆ จดทะเบียนปี 2562  จะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ในปี 2569 นั่นเอง นับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับ

ทำไมต้องมีการตรวจสอบสภาพรถ? โดยพระราชบัญญัตินี้ต้องมีการตรวจเช็กสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบให้รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน โดยรถที่อยู่ในข่ายต้องได้รับการตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี มีดังนี้ครับ

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ ที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป

 

รถติดแก๊สกับไม่ติดแก๊ส ตรวจสภาพรถต่างกันหรือไม่?

รถติดแก๊สกับไม่ติดแก๊ส ตรวจสภาพรถต่างกันหรือไม่?

 

พี่ช้างขอบอกว่า..แตกต่างครับ เพราะผู้ที่ใช้รถติดตั้งแก๊สจะต้องนำรถที่ทำการติดตั้งแก๊สเข้ารับการตรวจสภาพถังแก๊สกับสถานบริการที่จะสามารถได้รับสิทธิ์ในการเป็น “ผู้ตรวจและทดสอบ” ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้เป็นผู้ที่สามารถตรวจและทดสอบรถยนต์ที่ใช้แก๊สตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้   ซึ่งการตรวจสภาพรถใช้แก๊สมี 2 ประเภท ดังนี้

 • การตรวจสภาพถังแก๊สประจำปี  คือการตรวจ ทดสอบ เช็กตามข้อต่อ ตลอดจนท่อและอุปกรณ์แก๊สทั้งระบบ ว่ามีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ โดยถังแก๊สต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี เพื่อออกเอกสารรับรองได้
 • การตรวจสภาพถังแก๊สครบ 10 ปี คือการตรวจ ทดสอบถังที่มีอายุเกิน 10 ปี โดยมีหลักพิจารณาจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งว่าสมบูรณ์หรือไม่ สามารถตรวจเช็กเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อได้อีก 5 ปี ตามกฎหมายครับ

 

ตรวจสภาพรถต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เมื่อรู้กันแล้วว่าตรวจสภาพรถยนต์ 7 ปี นับอย่างไร ต่อไปก็ไปเตรียมเอกสารกันเลย เพียงเพื่อน ๆ นำเล่มทะเบียนตัวจริงพกติดตัวไป และสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ทั้งนั้น

สำหรับรถส่วนบุคคลที่ไม่สามารถนำไปตรวจกับ ตรอ. ได้ แต่ต้องนำไปตรวจที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น มีดังนี้

 • มีการดัดแปลงสภาพผิดไปจากเดิมที่จดทะเบียนไว้
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับการถูกโจรกรรมแล้วได้คืน
 • รถที่ขาดต่อภาษีประจำปี (ขาดต่อทะเบียน) เกิน 1 ปี
 • รถที่เจ้าของได้แจ้งไม่ใช้ชั่วคราว หรือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
 • มีการเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถ ให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ในสมุดคู่มือทะเบียนรถ เช่น เครื่องยนต์ ลักษณะรถ ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
 • รถที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ เช่น ไม่ปรากฏตัวเลข ตัวเลขชำรุด หรือมีร่องรอยการแก้ไข ขูด ลบ หรือลบเลือน จนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ เป็นต้น
 • รถเก่าที่มีเลขทะเบียนเป็นรุ่นเก่า เช่น กท-00001, กทจ-0001 เป็นต้น ซึ่งรถคันดังกล่าวต้องเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่เมื่อมีการนำไปเสียภาษีประจำปี

 

ค่าตรวจสภาพรถ

การตรวจสภาพรถค่าใช้จ่ายจะแพงไหมนะ? พี่ช้างรู้นะว่าเรื่องนี้ก็สำคัญสำหรับเพื่อน ๆ ถ้าอย่างนั้นก็มาเช็กค่าใช้จ่ายกันเลยก่อนไปตรวจสภาพรถ จะได้เตรียม budget ไปถูกครับ

 • รถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาท
 • รถยนต์น้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 150 บาท
 • รถยนต์ที่มีน้ำหนักรถเปล่าเกิน 1,600 กิโลกรัม คันละ 250 บาท

 

รถตรวจสภาพไม่ผ่าน ตรอ. ทำอย่างไร

หากรถผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยจาก ตรอ. เพื่อน ๆ จะได้ใบรับรองการตรวจสภาพรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด แต่ถ้าตรวจแล้วไม่ผ่านล่ะ ทำอย่างไร?

รถตรวจสภาพไม่ผ่าน ตรอ. ทำอย่างไ

 

ไม่ต้องกังวลไป กรณีหากรถตรวจสภาพแล้วไม่ผ่าน ตรอ. จะแจ้งข้อบกพร่องที่เป็นสาเหตุทำให้รถไม่ผ่านการตรวจให้เพื่อน ๆ ทราบ เพื่อจะได้นำรถไปแก้ไขแล้วนำกลับมาตรวจใหม่ ซึ่งจะต้องแก้ไขและนำไปตรวจสภาพที่ ตรอ. ที่เดิมภายใน 15 วัน และจะเสียค่าตรวจใหม่เพียงครึ่งเดียวของค่าบริการที่กำหนดไว้ แต่หากเกิน 15 วัน หรือไปตรวจที่ ตรอ. ที่อื่นจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราปกตินะเพื่อน ๆ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ คงไขข้อสงสัยกันไปกระจ่างแล้วเนอะ นอกจากเช็กสภาพรถแล้ว ก็อย่าลืม! เช็กประกันรถของเพื่อน ๆ ด้วยว่าหมดหรือยัง ถ้าหมดเมื่อไหร่ก็ขอฝากพี่ช้างไทยประกันภัยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ ด้วยแล้วกันนะครับ เพราะความเก๋อยู่ที่ จ่ายเบี้ยน้อย แต่ให้ความคุ้มครองครบ จัดเต็มเรื่องความคุ้ม

TIC ไทยประกันภัย มีประกันภัยรถยนต์ครบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ขับดีมีคืน คุ้มครองทั้งความเสียหายที่มีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณี และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองอย่างครบถ้วนและสูงกว่าเจ้าอื่น ด้วยเบี้ยประกันที่จ่ายน้อยกว่า และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ สำหรับผู้ที่ต้องความอุ่นใจเมื่อขับขี่รถยนต์

นอกจากนี้ TIC ไทยประกันภัย ยังมีผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับ 2+ 3+ อีกด้วย ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ 2+ ขับดีมีคืน และ ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ขับดีมีคืน เหมาะสำหรับคนขับรถดี และยังมีการคืนเบี้ยประกันให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกด้วย สามารถเปรียบเทียบแบบประกันได้ ที่นี่

สามารถติดตามข่าวสาร TIC ไทยประกันภัยได้ที่ Facebook พี่ช้างไทยประกันภัยเว็บไซต์ TIC ไทยประกันภัย,  LINE (ติดต่อซื้อประกันภัย) @Pchang, Call Center โทร. 0 2613 0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง), แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน โทร. 1309

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

แหล่งข้อมูล
รถยนต์ มอเตอร์ไซค์อายุกี่ปีต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี
คิดติดแก๊สต้องรู้! เจาะปมชนบึม ไฟลุกท่วม รถติด LPG เสี่ยงทุกคันจริงหรือ?
อายุรถกี่ปี ต้องนำไปตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี