คำถามทดสอบความเป็นตัวคุณ

คุณมั่นใจในการใช้บริการออนไลน์ ในการอํานวยความสะดวก ในด้านต่างๆ
คุณเป็นคนวางแผน จัดการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ
คุณมักยุ่งอยู่กับเรื่องการทํางาน จนไม่มีเวลาสําหรับเรื่องอื่น
คุณใช้เวลาในการนอนหลับ พักผ่อนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงอยู่เสมอ
คุณเป็นคนซุ่มซ่าม และไม่ค่อยระมัดระวัง จึงมักเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ
คุณมีรถยนต์ส่วนตัว สําหรับใช้งานในชีวิตประจําวัน
คุณมักเดินทางด้วยเส้นทางเดิมอยู่เสมอ
คุณเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยว
คุณมีธุรกิจส่วนตัว
คุณอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ การโดนยุงกัด