ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA 365)

เจ็บกายไม่เจ็บใจ ค่าเบี้ยเพียงวันละบาท

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน ทางการเงิน ด้วยความคุ้มครองของการทำประกันภัยอุบัติเหตุ ที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง

เบี้ยประกันเริ่มต้น 365.- ต่อปี
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA 365) จาก TIC ไทยประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA 365)
เบี้ยประกันเริ่มต้น 365.- ต่อปี
ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์-ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย

กับโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัท

จ่ายเบี้ยวันละบาท

แต่อุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครอง

ตรงกับไลฟ์ไสตล์คุณ

รายละเอียดความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
   
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร
(อ.บ.2)
- อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย)
50,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
20,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
20,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
5,000
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
50,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
20,000
   
เบี้ยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาทต่อปี) 365
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุ อายุ 14 วัน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
  2. ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคลมชัก โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
  3. จำกัดการซื้อ 2 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น
  4. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง (ชั้นอาชีพ 4) เช่น มอเตอร์ไซด์
    รับจ้าง คนงานก่อสร้าง ฯลฯ
  5. บริษัทฯ ไม่พิจารณารับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่อยู่หรือทำงานใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา และ สะบ้าย้อย)

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ