ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA 365)

เจ็บกายไม่เจ็บใจ ค่าเบี้ยเพียงวันละบาท

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มุ่งบรรเทาความเดือดร้อน ทางการเงิน ด้วยความคุ้มครองของการทำประกันภัยอุบัติเหตุ ที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง

เบี้ยประกันเริ่มต้น 365.- ต่อปี
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA 365) จาก TIC ไทยประกันภัย
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA 365)
เบี้ยประกันเริ่มต้น 365.- ต่อปี
ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์-ไม่ต้องสำรองจ่าย

ไม่ต้องสำรองจ่าย

กับโรงพยาบาลคู่สัญญาบริษัท

จ่ายเบี้ยวันละบาท

แต่อุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง

ให้ความคุ้มครอง

ตรงกับไลฟ์ไสตล์คุณ

รายละเอียดความคุ้มครองหลัก

วงเงินคุ้มครอง (ต่อปี)
   
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง
หรือทุพพลภาพถาวร(อ.บ.2)
50,000
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
5,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
20,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
20,000
ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณี เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
(จากอุบัติเหตุเท่านั้น)
20,000
ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
50,000
   
เบี้ยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาทต่อปี) 365
* โปรดตรวจสอบความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกัน

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  1. ผู้เอาประกันภัยอายุ อายุ 14 วัน - 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
  2. ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคลมชัก โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
  3. จำกัดการซื้อ 2 กรมธรรม์ต่อ 1 คนเท่านั้น
  4. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง (ชั้นอาชีพ 4) เช่น มอเตอร์ไซด์
    รับจ้าง คนงานก่อสร้าง ฯลฯ
  5. บริษัทฯ ไม่พิจารณารับประกันภัยสำหรับผู้เอาประกันภัยที่อยู่หรือทำงานใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา (อ.จะนะ นาทวี เทพา และ สะบ้าย้อย)

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

โปรโมชั่นไทยประกันภัย

ติดตามข้อมูลโปรโมชั่นมากมาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอื่นๆ ที่ไทยประกันภัยพร้อมเสิร์ฟให้คุณ

แบบประกันอื่นที่คุณอาจสนใจ