ช่องทางการติดต่อ TIC ไทยประกันภัย

ข่าวสารไทยประกันภัย : 20 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทาง TIC จึงได้ให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่แบบ Work From Home เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ท่านสามารถส่งอีเมลตรงถึงฝ่ายที่ต้องการติดต่อได้ตามอีเมลที่แจ้งไว้นะครับ

TIC ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ เราจะขอตอบแทนความเชื่อมั่นนี้ ด้วยการบริการที่ทุ่มเท เข้าถึงและใส่ใจ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือให้สะอาด จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะผ่านพ้นไปนะครับ

ด้วยความห่วงใยจาก TIC ไทยประกันภัย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#TICไทยประกันภัย

TIC_contact_channel