TIC ไทยประกันภัย เดินสาย Connecting The Trust ผนึก ตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ

ข่าวสารไทยประกันภัย : 25 มิถุนายน 2563

หลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาระกิจหลักที่ถือเป็นหัวใจของการดำเนินธุกิจของ ไทยประกันภัย นอกจากการปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Now Normal หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว อีกหนึ่ง Mission สำคัญคือการลั่นกลองเรียกขวัญ กำลังใจและความมั่นใจจากตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทิศทางองค์กรภายใต้ Business Model ใหม่ ย้ำศักยภาพของการเป็น Innovative Insurer รวมถึงนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ ๆ สำหรับตัวแทนและนายหน้า และผลประกอบการที่ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจของตัวแทน นายหน้าและพนักงาน ไทยประกันภัย ทุกคน

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เผยว่า "ความเชื่อมั่นคือกุญแจความสำเร็จ สร้างธุรกิจเหนือคู่แข่ง และความเชื่อมั่นนี้ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน นั่นคือตัวแทน นายหน้าและพนักงาน ซึ่งจากผลตอบรับของการเดินสาย Connecting The Trust กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นของ TIC ไทยประกันภัย ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจ และเชื่อมั่นทั้งในเรื่องของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการหลังการขายอย่างเป็นสาระสำคัญ และ TIC ยังมีแผนโรดโชว์กับ ตัวแทนและนายหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และมีแผนจะไปทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคใต้ แล้วเจอกันนะครับ"

นอกจากแผนโรดโชว์แล้ว TIC ไทยประกันภัย ยังเพิ่มการลงทุนในด้านการพัฒนา Agent Platform ภายใต้โปรเจกต์ TIC Lab เพื่อช่วยให้ตัวแทนและนายหน้าสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างผลกำไรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และทันข่าวสารของบริษัทฯ แบบ Real-Time โดยนวัตกรรมนี้จะทำให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย

ติดตามข่าวสารและผลิตภัณฑ์ TIC ไทยประกันภัย ได้ที่ Facebook พี่ช้างไทยประกันภัย, เว็บไซต์พี่ช้างออนไลน์, LINE (ติดต่อซื้อประกันภัย) @Pchang, Call Center โทร. 02-613-0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน โทร. 1309