TIC ไทยประกันภัย ส่งประกัน PA Happy Now Normal ช่วยคนไทยรับมือชีวิตปกติใหม่

ข่าวสารไทยประกันภัย : 7 มกราคม 2564

เมื่อทุกคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติหลังจากการ Work From Home นานหลายเดือน และก้าวเข้าสู่ความปกติใหม่อย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะรูปแบบวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ตลอดถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามามีบทบาทรองรับการปรับตัวรอบด้าน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมช่วงหลังมานี้ เต็มไปด้วยความกังวลและต้องการความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

 

ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของความพร้อมในทุก Normal เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยเน้นย้ำเสมอเรื่องการสร้าง  “หลักประกัน” ให้คุณภาพความเป็นอยู่ของคนไทยทุกระดับดียิ่งขึ้น ด้วยนโยบายหลัก  “ประกันที่ทุกคนเข้าถึงได้” กับการพัฒนาอยู่เสมอ สู่การเป็นผู้นำด้าน “InsurTech” ด้วยทีมงานที่มีความ Dynamic สูง สามารถออกผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากที่สุด


ซึ่ง Concept นี้ ได้ถูกนำมาคิดต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจวิถีชีวิตปกติใหม่ จึงกลายเป็นแผน “ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Happy Now Normal ” หรือ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลออนไลน์ ที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจตลอด 24 ชั่วโมง รับมือกับความเสี่ยงของอุบัติเหตุได้เต็มที่มากกว่า  ด้วยราคาเบี้ยที่ทุกคนเข้าถึงได้ หลากหลายตามรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเริ่มที่ 793 บาท/ปี* หรือเฉลี่ยแล้วเพียง 2 บาท/วัน*เท่านั้น ด้วยความคุ้มครองที่เข้าใจและสอดรับกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ดูแลอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุดถึง 3,000,000 บาท* และคุ้มครองอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์ทั้งขับขี่หรือโดยสาร ซื้อออนไลน์จบคุ้มครองทันที เพราะไม่มีระยะรอคอย และไม่ต้องสำรองจ่ายแม้แต่บาทเดียวหากเข้ารักษากับโรงพยาบาลคู่สัญญา

สามารถติดตามข่าวสาร TIC ไทยประกันภัยได้ที่ Facebook พี่ช้างไทยประกันภัยเว็บไซต์ TIC ไทยประกันภัย,  LINE (ติดต่อซื้อประกันภัย) @Pchang, Call Center โทร. 0 2613 0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง), แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน โทร. 1309