เอ็มดี “TIC ไทยประกันภัย” รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจ ปี 2020 ภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต จาก มสวท.

ข่าวสารไทยประกันภัย : 7 มกราคม 2564

ด้วยการนำทัพ TIC ไทยประกันภัย ของ ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ได้นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในทุกมิติ ส่งผลให้ ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์ ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลบุคคลตัวอย่าง​ภาคธุรกิจแห่งปี 2020         ภาคธุรกิจ​ประกันภัย​และประกันชีวิต​ ในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 (Quality Persons of the Year 2020) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (ในรัชกาลที่ 9) เป็นประธานมอบ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี ของ มสวท. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มอบให้กับบุคคลในภาคธุรกิจซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจนประสบความสำเร็จ อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมและประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ

สามารถติดตามข่าวสาร TIC ไทยประกันภัยได้ที่ Facebook พี่ช้างไทยประกันภัยเว็บไซต์ TIC ไทยประกันภัย,  LINE (ติดต่อซื้อประกันภัย) @Pchang, Call Center โทร. 0 2613 0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง), แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน โทร. 1309