TIC ไทยประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและบริษัทประกันภัย 19 แห่ง สนับสนุนเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สู้โควิด-19

กิจกรรมเพื่อสังคม : 27 พฤษภาคม 2564

   TIC ไทยประกันภัย ผู้นำด้านนวัตกรรมประกันภัย กลุ่มบริษัท Thai Group Holdings ผนึกกำลังกับบริษัทประกันภัยอีก 19 แห่งและสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 50 เครื่อง มูลค่ากว่า 10,500,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 โดยทางสมาคมฯ ได้ทำพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลดังกล่าวแล้ว โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล
   การร่วมมือกันในครั้งนี้ของบริษัทประกันภัยถือเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ทั้งนี้ TIC ไทยประกันภัย ได้สนับสนุนเงินเป็นจำนวน 20,000 บาท