ภาพกิจกรรม ปั่นรถถีบ ฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ กับไทยประกันภัย เจียงใหม่-หละปูน 2562

ภาพกิจกรรม  

ปั่นรถถีบ ฮ่วมใจ๋ ฮอมบุญ กับไทยประกันภัย เจียงใหม่-หละปูน 2562  

ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลป่าแดด