เจ้าหน้าที่รับแจ้ง (Call Center)

ลักษณะงาน

  1. รับแจ้งอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางโทรศัพท์
  2. รับสายลูกค้าเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท        
  3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
  4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  5. หากมีประสบการณ์ผ่านงาน Call Center ในบริษัทประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติ

  1. ทุกเพศ
  2. สามารถทำงานเป็นกะได้(หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน อาจไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)    
  3. มีใจรักงานบริการ
  4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน    
  5. มีประสบการณ์ทางประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล์ หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายและพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com