เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย 2 อัตรา

ลักษณะงาน

   1. จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก

   2. ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-  in/Fax-out

   3. บันทึกข้อมูลการตัดบัตรเครดิต และตรวจสอบผลการตัดบัตรทุกวันทำการ

   4. ตรวจสอบงานรับชำระเบี้ยประกันภัยจาก outsource และควบคุม/ ติดตามรายงานผลดำเนินการ ตลอดจนงานค้างชำระ Aging

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

   2. มีประสบการณ์ด้านงานเร่งรัดหนี้สิน หรือธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

   3. สามารถบริหารเวลา และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

   4. มีทักษะการติดตามงาน โดยประสานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

   5. ใช้โปรแกรม MS Excel ได้

 

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com