เจ้าหน้าที่บัญชี 3 อัตรา

ลักษณะงาน

  1. ตรวจสอบ Interface – พักเจ้าหนี้, เช็คเข้าบัญชี, เช็คคืน, ตัดเบี้ย, ยกเลิกตัดเบี้ย, ตัดรับเบ็ดเตล็ด (EXR)_ รับชำระค่าเบี้ยมอเตอไซด์
  2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน / OIC, จัดส่งรายละเอียดทรัพย์สินใหม่ให้ธุรการ, จัดทำรายละเอียดบัญชี-เจ้าหนี้/ลูกหนี้อื่น จัดเก็บตัวเลขเงินปันผล (ให้ Audit), จัดทำ VOUCHER ปป.อื่นๆ
  3. คีย์ภาษีซื้อ PRM ใน GIS, จัดทำ RECEIVE VOUCHER รับ, คีย์งานภาษีถูกหั ณ ที่จ่าย, บับทึกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
  4. สามารถทำงบกระทบยอดได้
  5. ทำแบบภาษี ภ.พ. 30

คุณสมบัติ

  1. อายุไม่เกิน 26 ปี
  2. เพศชาย/หญิง
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
  4. มีประสบการณ์ 1-2 ปี ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล์ หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com