เจ้าหน้าที่สินไหม ประจำสาขาอุดรธานี

ลักษณะงาน

   1. รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย

   2. พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน

   3. ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์

   4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

   1. มีประสบการณ์จากบริษัทประกันภัยอย่างน้อย 1-2 ปี

   2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word, Excel

   3. สามารถขับรถได้

   4. มีใบขับขี่

   5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com