ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

 1. ประสานงานกับคู่ค้าเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์          
 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กรเพื่อแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์,เอกสาร,โปรแกรม 
 3. จัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งสรุปเพื่อรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
 4. จัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อการกระตุ้นยอดขาย
 5. จัดทำกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
 6. รักษางานต่ออายุ ผ่านคู่ค้า ธุรกิจสถาบันการเงิน
 7. สร้างความสัมพันธ์กับพนักงานธุรกิจสถาบันการเงิน
 8. วางแผนการขายเพื่อให้ได้เป้าหมายที่บริษัทกำหนด     

 

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. ปริญญาตรี ทางด้านการบริหารหรือการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ด้านการขายหรือด้านประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี      
 4. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel, Power Point เพื่อวิเคราะห์ยอดขายและนำเสนอผลงาน

 

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล์ หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com