เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล หลายอัตรา (สัญญาจ้าง 5 เดือน)

ลักษณะงาน

  1. ออกเสนอราคา งาน Non-Motor           
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ สลักหลัง 
  3. ประสานงานกับคู้ค้า            

 

คุณสมบัติ

  1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  2. มีทักษะในการสื่อสาร
  3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย     
  4. มีความรู้ด้านประกันภัยเบื้องต้น
  5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word, Excel
  6. มีความรู้หรือเคยผ่านงานในธุรกิจประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

 

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล์ หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com