เจ้าหน้าธุรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

  1. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
  3. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม รวมถึง การจัดหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ตามที่ร้องขอ
  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ
  2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  3. สามารถใช้ Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี       
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสุภาพ

 

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล์ หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com