เจ้าหน้าที่ขายประกันภัยทางโทรศัพท์

ลักษณะงาน

  1. แนะนำและเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ผ่านทางโทรศัพท์
  2. แนะนำและประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ

 

คุณสมบัติ

  1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำตั้งแต่ ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  3. มีทักษะในการสื่อสาร, การนำเสนอและโน้มน้าวปิดการขายทางโทรศัพท์
  4. รักงานขายและการให้บริการ  (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
  5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  6. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
  7. หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center หรือ Telesales จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ 02-1687033 คุณภาณุฉัฐ

 

 

 

ผู้สนใจร่วมงานสามารถสมัครโดยประวัติส่วนตัวผ่านอีเมล์ หรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2613-0100 ต่อ 411 - 413
E-mail : HR@thaiins.com