ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน

Financial Statements
2562 / 2019
งบการเงินไตรมาส 2/2562

   Financial statement Quarter 2/2019

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 1/2562

   Financial statement Quarter 1/2019

EN
TH
2561 / 2018
งบการเงินประจำปี 2561

 Financial statement yearly 2018

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 3/2561

   Financial statement Quarter 3/2018

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 2/2561

   Financial statement Quarter 2/2018

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 1/2561

   Financial statement Quarter 1/2018

EN
TH
2560 / 2017
งบการเงินประจำปี 2560

 Financial statement yearly 2017

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 3/2560

   Financial statement Quarter 3/2017

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 2/2560

   Financial statement Quarter 2/2017

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 1/2560

   Financial statement Quarter 1/2017

EN
TH
2559 / 2016
งบการเงินประจำปี 2559

 Financial statement yearly 2016  

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 3/2559

   Financial statement Quarter 3/2016

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 2/2559

   Financial statement Quarter 2/2016

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 1/2559

       Financial statement Quarter 1/2016

EN
TH
2558 / 2015
งบการเงินประจำปี 2558

     Financial statement yearly 2015

EN
TH
งบการเงิน ไตรมาส 3/2558

     Financial statement Quarter 3/2015

EN
TH
งบการเงิน ไตรมาส 2/2558

     Financial statement Quarter 2/2015

EN
TH
งบการเงิน ไตรมาส 1/2558

     Financial statement Quarter 1/2015

EN
TH
2557 / 2014
งบการเงินประจำปี 2557

     Financial statement yearly 2014

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 3/2557

    Financial statements Quarter 3/2014

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 2/2557

    Financial statements Quarter 2/2014

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 1/2557

    Financial statements Quarter 1/2014

EN
TH
2556 / 2013
งบการเงินประจำปี 2556

    Financial statement yearly 2013

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 3/2556

    Financial statement Quarter 3/2013

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 2/2556

    Financial statement Quarter 2/2013

EN
TH
งบการเงินไตรมาส 1/2556

    Financial statement Quarter 1/2013

EN
TH

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Management’s Discussion and Analyst of operating results
2562 / 2019
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2562

   MD&A  Q1/2019

EN
TH
2561 / 2018
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

   MD&A for the year 2018

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2561

    MD&A  Q3/2018

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2561

    MD&A  Q2/2018

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2561

    MD&A  Q1/2018

EN
TH
2560 / 2017
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560

   MD&A for the year 2017

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2560

    MD&A  Q3/2017

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2560

    MD&A  Q2/2017

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2560

    MD&A  Q1/2017

EN
TH
2559 / 2016
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

   MD&A for the year 2016

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2559

   MD&A  Q3/2016

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2559

  MD&A Q2/2016

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2559

   MD&A  Q1/2016

EN
TH
2558 / 2015
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558

   MD&A for the year 2015

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2558

      MD&A  Q3/2015

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2558

      MD&A  Q2/2015

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2558

      MD&A  Q1/2015

EN
TH
2557 / 2014
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557

   MD&A for the year 2014

EN
TH
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2557

    MD&A Q3/2014

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2557

    MD&A Q2/2014

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2557

    MD&A  Q1/2014      

EN
TH
2556 / 2013
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556

    MD&A for the year 2013    

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2556

    MD&A Q3/2013    

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2556

    MD&A Q2/2013

EN
TH
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2556

    MD&A Q1/2013      

EN
TH

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาหลักทรัพย์
ราคาย้อนหลัง

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน (แบบ ปผว.1)

2561
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 2/2561
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 1/2561
TH
2560
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ประจำปี 2560
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 3/2560
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 2/2560
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 1/2560
TH
2559
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ประจำปี 2559
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 3/2559
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 2/2559
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 1/2559
TH
2558
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ประจำปี 2558
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 3/2558
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 2/2558
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 1/2558
TH
2557
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ประจำปี 2557
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 3/2557
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 2/2557
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ไตรมาส 1/2557
TH
2556
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ประจำปี 2556
TH
รายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท (แบบ ปผว.1) ประจำปี 2555
TH
2555